המצעד האחרון 1996


עורך ומגיש: שחר שפירא

מצעד חדש משודר
בכל מוצ"ש מ-21:30
החל מ-21.1.23